Otaku Fever Fansite

 ลืมรหัสผ่าน
 สมัครสมาชิก
ค้นหา
ดู: 2295|ตอบกลับ: 12

ห้องของผู้ประสบภัยนํ้าท่วม...

[คัดลอกลิงก์]
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย Eureka_GL_World เมื่อ 22-10-2011 17:08

อ ย่ า ง ที่ รู้ ๆ กั น ต อ น นี้ ผ ม กํ า ลั ง ติ ด เ ท ร น นํ้ า ท่ ว ม อ ยู่ น ะ ฮ๊ า ฟ

ถึ ง ต อ น นี้ จ ะ ยั ง ไ ม่ ห นั ก ม า ก แ ต่ ก็ ใ ก ล้ แ ล้ ว ล่ ะ ตู รู้ สึ ก

ท า ง บ้ า น ข อ ง ผ ม จึ ง ไ ด้ ส ะ ส ม ข อ ง กิ น แ ล ะ ย้ า ย ข อ ง ทุ ก อ ย่ า ง ขึ้ น ชั้ น 2 ห ม ด แ ล้ ว

เ ร า ม า ดู กั น
นี้ คื อ ( อ ดี ต ) ห้ อ ง ผ ม ซึ่ ง ต อ น นี้ ก ล า ย เ ป็ น ห้ อ ง เ ก็ บ ข อ ง ทุึ ก อ ย่ า ง

ตั้ ง แ ต่ ช้ อ น ซ่ อ ม ยั น ข น ม ข อ ง กิ น ก ร ะ ท ะ เ ต า แ ก๊ ง ยั น ตู้ เ ย็ น เ ล ย ที เ ดี ย ว

ดู ๆ แ ล้ ว ส า ม า ร ถ อ ยู่ ห้ อ ง นี้ ย า ว ไ ด้ เ ป็ น เ ดื อ น
แ ล ะ นี้ คื อ ห้ อ ง ข อ ง นั ก สื บ นี ท

เ อ้ ย !

ห้ อ ง ที่ ย้ า ย ค อ ม ม า ตั้ ง ไ ว้ ค รั บ

ป ร ะ ก อ บ ไ ป ด้ ว ย ตุ๊ ก ต า ที่ อ ยู่ ใ น ห้ อ ง ข อ ง น้ อ ง อ ยุ่ แ ล้ ว เ ป็ น 1 0 ( ถ่ า ย ไ ม่ ห ม ด )

แ ล ะ คี ย์ บ อ ร์ ด 1 เ ม า ท์ 1 ลํ า โ พ ง 1 ชุ ด จ อ เ ล็ ก ไ ว้ อ่ า น ห นั ง สื อ ก ะ จ อ ใ ห ญ่ ไ ว้ ดู ห นั ง แ ล ะ เ ล่ น เ ก ม ส์

เ ค รื่ อ ง ป ริ้ น เ พ ร า ะ ห้ อ ง นี้ ล่ ะ ค รั บ ก ล า ย เ ป็ น ว่ า ผ ม ก ล า ย เ ป็ น NEET ไ ป เ ล ย ทั น ที

( ห า ก มี อ ะ ไ ร จ ะ นํ า เ ส น อ อี ก เ ด่ ะ ม า อั พ น ะ ฮ๊ า ฟ )

อั พ เ ด ต ส ถ า น ะ ก า ร ณ์ ค รั บ เ ก า ะ ติ ด ๆ 5 5 5ดู จ า ก ใ น บ้ า น ก่ อ น เ ล ย ล่ ะ กั น มื ด ม า ก ค รั บ เ พ ร า ะ

สั บ คั ด เ อ า ท์ เ ป็ น ที่ เ รี ย บ ร้ อ ยเ ดิ น อ อ ก ไ ป ดู ท า ง เ ข้ า บ้ า น ทั้ ง 2 อ อ ก ดี ก ว่ า

แ ล ะ ก็

ห น้ า บ้ า น . . . น่ า ก ลั ว ว่ ะนํ้ า ทั้ ง ห ม ด เ พิ่ ง ขึ้ น ตั้ ง แ ต่ เ ว ล า 1 0 โ ม ง ข อ ง วั น นี้ เ อ ง

เ ร็ ว ม า ก แ ล ะ มี แ ว ว จ ะ เ พิ่ ม ขึ้ น เ รื่ อ ย ๆ อี ก ต่ า ง ห า ก . . .

ขออภัย! โพสต์นี้มีไฟล์แนบหรือรูปภาพที่ไม่ได้รับอนุญาตให้คุณเข้าถึง

คุณจำเป็นต้อง ลงชื่อเข้าใช้ เพื่อดาวน์โหลดหรือดูไฟล์แนบนี้ คุณยังไม่มีบัญชีใช่ไหม? สมัครสมาชิก

x
โพสต์ 19-10-2011 01:20:03 | ดูโพสต์ทั้งหมด
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย RiN~ChaN เมื่อ 19-10-2011 01:26

NEET!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NEET ชัดๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

Edit : เอ่อใช่..ลืมพูดเลย..= ="
ในฐานะี่ที่เป็นคนหัวอกเดี๋ยวกัน..(เค้าก็ท่วมแว้ว)
ขอให้น้ำลงเร็วๆ และอย่าได้ท่วมอีกเลยยย TT^TT
น้องสาวเซะซี่
โพสต์ 19-10-2011 01:23:54 | ดูโพสต์ทั้งหมด
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย tesstrossa เมื่อ 19-10-2011 01:24

ตุ้กตาของเอสเยอะจังเลย ( มุขนะใจเย็นๆ )

ขอให้น้ำมันหายท่วมไวๆแล้วกันจ้า =_= ( กลัวไฟดูดแทนเลยนะเนี่ย )
โพสต์ 19-10-2011 01:26:35 | ดูโพสต์ทั้งหมด
น้ำลดไวๆนะ นีทด้วยกัน เราต้องช่วยกัน
โพสต์ 19-10-2011 01:44:46 | ดูโพสต์ทั้งหมด
ระวังสัตว์ร้ายมีพิษ .....

แสดงความคิดเห็น

จระเข้หลุด !!!!  โพสต์ 19-10-2011 01:47
 เจ้าของ| โพสต์ 19-10-2011 02:41:57 | ดูโพสต์ทั้งหมด
ข อ บ คุ ณ ที่ เ ป็ น ห่ ว ง น ะ จ๊ ะ ส า ว ๆ ทั้ ง ห ล า ย

ผ ม ล่ ะ เ ป็ น ป ลื้ ม จ ริ ง ๆ

( เ บ น ซี่ ใ จ ว่ ะ )
เม้าส์จัง
โพสต์ 19-10-2011 07:36:11 | ดูโพสต์ทั้งหมด
ไม่ตกเทรนน้ำท่วมกันเลยทีเดียว

ปล. ถ้าโดนตัดไฟละจะอยู่ได้กี่วันละห้องนี้
ราชินีงู
โพสต์ 19-10-2011 08:19:44 | ดูโพสต์ทั้งหมด
มีห้องผู้ประสบภัยแล้งมั้ย แล้งมากที่บ้าน น้ำปะปาแทบไม่ไหล

สู้ ๆ นะเอส :handshake
โพสต์ 19-10-2011 08:30:25 | ดูโพสต์ทั้งหมด
บ้านสาหร่ายจะท่วมแล้ว (อยุ่รอดมาซื้อถุงเงินตรูก่อน)

พยายามเข้าล่ะ อย่าำไปตายตรงนํ้าตื้นๆ
โพสต์ 19-10-2011 09:05:38 | ดูโพสต์ทั้งหมด
ระวังตะเข้ =o=!!!!
ขอให้น้ำลดไวๆ =w=!!
ขออภัย! คุณไม่ได้รับสิทธิ์ในการดำเนินการในส่วนนี้ กรุณาเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง ลงชื่อเข้าใช้ | สมัครสมาชิก

รายละเอียดเครดิต

รายชื่อผู้กระทำผิด|โทรศัพท์มือถือ|รูปแบบข้อความล้วน|Otaku Fever Fansite

GMT+7, 11-12-2019 19:29 , Processed in 0.106804 second(s), 28 queries .

Powered by Discuz! X3.2 R20150609, Rev.38

© 2001-2013 Comsenz Inc.

ตอบกระทู้ ขึ้นไปด้านบน ไปที่หน้ารายการกระทู้